Version: Beta

PrisBlogg

En produkt från Leksand, Sverige

Arbetsmiljöarbete som det borde vara.

En digital plattform där ni automatiskt kan undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp er arbetsmiljö.

Testa

Svara på frågorna om ditt företag så skapar vi automatiskt rätt systematik för er arbetsplats.

"De bestämde sig för att skapa ett enkelt sätt att stämma av hur medarbetarna på en arbetsplats mår."

Vi hjälper dig att bli en bättre ledare

Platschef - Pelle

Fönstermontör - 20 anställda

Utmaning

Pelle har som egenföretagare väldigt mycket att göra under vissa perioder. Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön kontinuerligt blir därmed nedprioriterat.

När Pelle prioriterar ner arbetsmiljöarbetet tappar han kontroll över de fysiska, psykosociala och juridiska risker som uppstår med jämna mellanrum. Det innebär ytterligare kostnader för Pelles företag.

Med Peopl

Genom Peopl kan Pelle ta kontroll över sin arbetsmiljö utan att behöva anstränga sig. Med plattformen får han automatiskt en översikt över alla risker i arbetsmiljön.

Utifrån översikten kan Pelle enkelt skicka ut åtgärder till ansvarig personal att ta hand om riskerna. Pelle kan alltså säkerställa sin arbetsplats utan att behöva anstränga sig.

Platschef - Karin

Rektor - 45 anställda

Utmaning

Karin är en ambitiös ledare som prioriterar arbetsmiljöarbetet. För att hon ska kunna ta kontroll över riskerna i hennes verksamhet måste hon undersöka, riskbedömma, åtgärda och följa upp samtliga arbetsmiljöområden manuellt.

Karin klarar det bra men måste lägga en hel del tid och energi på att få ihop hela arbetsmiljöarbetet.

Med Peopl

Utifrån den arbetsmiljöplan som Karin bygger i plattformen skickas alla undersökningar ut automatiskt och sammanställs enkelt. Därefter kan hon tillsammans med peronalen koordinera åtgärderna med en digital handlingsplan.

Tid som Karin tidigare använde till administration kan hon nu lägga på att utveckla sitt ledarskap.

Med ett automatiskt system minskar tidsåtgången vilket skapar förutsättningar att jobba proaktivt.

Ständig förståelse för behov och tydlig kommunikation skapar ett bättre arbetsmiljöarbete.

Vi gör det enklare att

 • Uppnå alla arbetsmiljökrav

  Undvik all administration samt alla eventuella sanktionskostnader

 • Ta kontroll över stressrisker

  Upptäck och åtgärda sociala och organisatoriska risker

 • Ta kontroll över belastningsrisker

  Upptäck och åtgärda ergonomiska bekymmer

 • Ta kontroll över risker i den fysiska omgivningen

  Upptäck och åtgärda risker i er fysiska omgivning